Inschrijfformulier-test

  Inschrijfformulier en machtiging ESBC Menhir uit Sneek

  Persoonsgegevens nieuw lid:

  Persoonsgegevens rekeninghouder:

  Als je hier boven voor Competitie hebt gekozen dan moet je een pasfoto toevoegen.

  Functie binnen ESBC Menhir

  Binnen de vereniging ESBC Menhir ben je vanaf de U14 als wedstrijd spelend lid automatisch timer/scorer. Daarnaast is ieder lid verplicht een functie te bekleden en/of deel te nemen aan activiteiten. Je kunt je voor onderstaande opgeven door minimaal 1 aan te vinken.

  Algemeen

  Ik ben op de hoogte van de voorwaarden die aan mijn lidmaatschap gesteld worden zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement, zie hiervoor www.esbcmenhir.nl.

  Door het versturen van dit formulier machtig je/machtigt u basketbal vereniging ESBC Menhir tot het incasseren van de contributie via automatische incasso van het aangegeven IBAN rekeningnummer in vier termijnen.
  Voor vragen kan je / kunt u terecht bij de penningmeester, gegevens van de penningmeester staan op de website.

  Indien je van een andere vereniging komt, altijd een schuldvrijverklaring van de vorige vereniging aanleveren!