Inschrijfformulier (seizoen 24/25)

  Inschrijfformulier en machtiging ESBC Menhir uit Sneek

  Persoonsgegevens nieuw lid:

  Persoonsgegevens rekeninghouder:

  Als je hier boven voor Competitie hebt gekozen dan moet je een pasfoto toevoegen.

  Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto's te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan twee megapixel (1600x1200 px).

  Functie binnen ESBC Menhir

  Binnen de vereniging ESBC Menhir ben je vanaf de U14 als wedstrijd spelend lid automatisch timer/scorer. Daarnaast is ieder lid verplicht een functie te bekleden en/of deel te nemen aan activiteiten. Vink minimaal één van onderstaande functies aan.

  Algemeen

  Ik ben op de hoogte van de voorwaarden die aan mijn lidmaatschap gesteld worden zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement, zie hiervoor het Huishoudelijk Reglement.

  Door het versturen van dit formulier machtig je/machtigt u basketbal vereniging ESBC Menhir tot het incasseren van de contributie via automatische incasso van het aangegeven IBAN rekeningnummer in vier termijnen.
  Voor vragen kan je / kunt u terecht bij de penningmeester, gegevens van de penningmeester staan op de website.

  Indien je van een andere vereniging komt, altijd een schuldvrijverklaring van de vorige vereniging aanleveren!


  [recaptcha]